Innloggingsside for ABM-statistikk

Logg inn

Bruk av statistikksystemet - bokmål

Skriv inn brukernavn og passord og klikk på "Logg inn". Etter innloggingen kommer statistikksidene. Første side har en meny med ulike valg.

 • Målform: Velg "Nynorsk" dersom du ønsker skjema og veiledning på nynorsk.
 • Utfylling av felt: Skriv inn tall uten mellomrom, tegn eller kommentarer.
 • Gå til neste skjemaside: Klikk på den oransje pila øverst eller nederst til høyre på siden. Den siden man forlater blir da lagret.
 • Gå tilbake til forrige skjemaside: Klikk på den oransje pila på venstre side som peker bakover. Siden man er på lagres. Obligatoriske spørsmål må besvares før man kan lagre.
 • Rettelser: Rettelser og oppdateringer kan foretas fram til svarfristen er utløpt.
 • Veiledning: Det er veiledning på hver side i skjemaet. Klikk på "Hjelpetekster og veiledning til skjemasiden" på grønn linje.

Bruk av statistikksystemet - nynorsk

Skriv inn brukarnamn og passord og klikk på "Logg inn". Etter innlogginga kjem statistikksidene. Fyrste side har ein meny med ulike val.

 • Målform: Vel "Nynorsk" dersom du ynskjer skjema og rettleiing på nynorsk.
 • Utfylling av felt: Skriv inn tal utan mellomrom, teikn eller kommentarar.
 • Gå til neste skjemaside: Klikk på den oransje pila øvst eller nedst til høgre på side. Den sida som du forlet blir då lagra.
 • Gå tilbake til førre skjemaside: Klikk på den oransje pila på venstre side som peikar bakover. Sida de er på vert lagra. Obligatoriske spørsmål må de svare på før de lagrar.
 • Rettingar: De kan rette og oppdatere fram til svarfristen er ute.
 • Rettleiing: Det er rettleiing på kvar side i skjemaet. Klikk på "Hjelpetekster og rettleiing til skjemasida" på grøn linje.