Velkommen til ABMStatistikk

Arkiv- og museumsstatistikk

Til hjelp for institusjoner med flere avdelinger har vi laget excel-skjema som kan brukes til å innhente data fra avdelingene. Dette fås ved å kontakte Norsk kulturråd per e-post eller telefon.

Kontaktinformasjon

Norsk kulturråd

Besøksadresse:Mølleparken 2, 0459 Oslo

Postadresse: Postboks 8052 Dep, 0031 OSLO

Telefon: 21 04 58 00

Telefaks: 21 04 59 00